ANASAYFA

Avukatlığını üstlendiğim gerçek kişilerden ve özel hukuk tüzel kişilerine kadar tüm müvekkillerimizle diyaloglarım “aleniyet – açıklık ve bilgilendirme” prensibi üzerine kurulmuştur. Hukuki problemlerinizin çözümünde sorumluluk bilinci ile hizmet kalitemizden ödün vermeden müvekkil-vekil ilişkisini sürdürmekte ve hukuki hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

  • Avukat Olabilmek için

Turkiye'de avukat olabilmek için önce bir hukuk fakültesini bitirmek, sonra bir yıllık staj yapmak gerekir. 2001 yılı Mayıs ayında Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikle Turkiye'de Avukatlık yapabilmek için staj'dan sonra yeterlilik sınavını geçme şartı da getirilmişse de 14 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 5558 sayılı kanunla sınav kaldırılmıştır. Avukatlık Stajının ilk altı ayı adliyede, ikinci altı ayı ise bir avukat yanında yapılır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanlar avukatlık yapamazlar.
Başka bir ülkede hukuk öğrenimi görenlerin avukatlık hakkını kazanması için fark derslerinden sınava girmesi zorunludur. Türkiye'de avukatların belli konularda uzmanlaşma zorunlulukları yoktur. Her tur davaya girebilirler. Avukatlar duruşmalara cübbe giyerek çıkarlar; avukatların cübbeleri yargıç ve savcılarınkinden farklıdır.